Egenbetaling og tilskud fra regionerne

Når du bliver behandlet på en privat tandlægeklinik eller tandplejerklinik, skal du selv betale for noget af behandlingen (det hedder “patientandelen“), mens resten bliver betalt af Danske Regioner (“regionsandelen”).

Faste priser på basale ydelser
Gennem tandlægernes henholdsvis tandplejernes overenskomst med Danske Regioner (Lønnings- og Takstnævnet), Tandlægeoverenskomsten og Tandplejeroverekskomsten, er priserne for nogle af tandplejeydelserne (“tilskudsberettigede ydelser”) fastlagt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er de samme over hele landet. Det gælder de mere basale tandplejeydelser som fx: undersøgelse, tandrensning, fyldninger og tandudtrækning.

Varierede priser på fx kroner og broer
På de andre tandplejeydelser er prissætningen fri, og den pris, du skal betale, varierer derfor fra tandlæge til tandlæge, fra tandplejer til tandplejer. Det gælder for eksempel de fleste plastfyldninger, kroner, broer og implantater.

Tilskud på 20-30 %
Regionstilskuddene er typisk på 20-30% af prisen og bliver trukket fra din tandplejeregning inden du skal betale din andel. Regionstilskuddene er indkomstuafhængige.

Tandpleje i EU-land
Hvis du har været i et andet EU-land og fået lavet ydelser dér, som svarer til de ydelser, som Regionerne giver tilskud til i Danmark, kan du også opnå tilskud.

Du kan ikke få tilskud gennem Tandlægeoverenskomsten eller Tandplejeroverenskomsten, hvis du er tilmeldt omsorgstandpleje.

 

Nyttige links:

Læs mere om tilskud til tandlægehjælp på Sundhed.dk
Læs mere om priser på tandlægeydelser med tilskud