Folke- og førtidspensionister

Helbredstillæg og personligt tillæg

Som folke- eller førtidspensionist kan du søge om Helbredstillæg og Personligt tillæg.

Du kan søge om Helbredstillæg efter Pensionslovens §17a, og du kan søge om Personligt tillæg efter Pensionslovens §17, 2. Ansøgningen om disse tillæg skal du rette til din bopælskommune.

 

Nyttige links:

Søg om helbredstillæg via Borger.dk
Søg om personligt tillæg via Borger.dk
Læs Bekendtgørelse af lov om social pension (Pensionsloven)