Pris på behandling i eget hjem

 Ude-besøgstilæg

Hvis din tandlæge eller tandplejer kan tilbyde dig behandling i dit eget hjem, så spørg først, hvad det koster, at tandlægen eller tandplejeren kommer hjem til dig. Ofte skal du ud over betalingen (“patientandelen”) for behandlingen betale et tillæg (“udebesøgstillæg”) for, at tandlægen eller tandplejeren kommer hjem til dig.

Du kan på internettet søge efter tandplejevirksomheder, der er specialiseret i at behandle patienter i deres eget hjem. De vil ofte, ud over betalingen (“patientandelen”) for behandlingen også opkræve et udebesøgstillæg, der er afhængigt af hvor langt væk, du bor. Nogle af dem arrangerer også “Tandplejedage på plejecentre”, dvs. privatbehandling på plejecentre mm.

Det er normalt ikke muligt at få tilskud til behandling i eget hjem, men spørg din kommune.