Tilskud pga. sygdom og ulykke

Tilskud pga. strålebehandling, kemoterapi mm.
Hvis du på grund af Sjögrens syndrom, strålebehandling mod kæber, tænder og spytkirtler, dental fokussanering eller pga. kemoterapi har pådraget dig væsentlige tandproblemer, kan du få tilskud til tandbehandling via Sundhedsloven (§166). Ordningen administreres af Regionerne.

 

Tilskud til tandbehandling af personer med sjældne sygdomme
Fra og med 2013 kan patientgrupper med sjældne diagnoser (hyppighed højst (1:10.000)) få offentligt tilskud. Det betyder, at du kan få tilskud til dine ekstraordinære behov for tandbehandling, hvis dit behov for tandbehandling enten udgør en del af selve sygdommen eller er en følgevirkning af din sygdom. Ordningen administreres af Regionerne.

 

Tilskud på grund af skader eller ulykker
Kommunerne skal efter nærmere regler yde økonomisk støtte til tandproteser til personer, der får funktionelle ødelæggelser eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde. Hvis du mener, at du passer i denne kategori, skal du kontakte borgerservice i din kommune og høre nærmere.

 

Omsorgstandpleje
Omsorgstandpleje er til dig, der er så enten fysisk eller mentalt svækket, at du ikke kan komme til tandlæge og i forvejen modtager – eller burde modtage – daglig pleje. Der er tilskud fra kommunen til omsorgstandpleje, i det den borger, der er visiteret ind i ordningen, kun skal betale en egenbetaling på max kr. 485,- pr. år (2015). Derefter er alle behandlinger gratis.

 

Specialtandpleje
Specialtandpleje er til dig, der er så psykisk syg, at du ikke kan komme til praktiserende tandlæge på grund af din lidelse. Hvis du ikke kan gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje, kan du blive visiteret ind i specialtandplejeordningen. Du skal i denne ordning betale en egenbetaling på ca. kr. 1.795,- pr. år (2015), hvorefter al behandling er gratis.

 

Nyttige links:

Læs Sundhedsloven
Læs mere om omsorgstandpleje
Læs mere om specialtandpleje (link er på vej)
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland