Tilskud til transport

Som hovedregel kan du ikke få tilskud til transporten fra et privat hjem og hen til tandlægen eller tandplejeren. Du kan dog stadig søge kommunen om tilskud. Kommunen vil vurdere dit behov for tilskud ud fra din indkomst og helbredstilstand.

I de fleste tilfælde vil du kun kunne få tilskud til besøg hos læge eller speciallæge – altså ikke tandlæge eller tandplejer.